Vi åpner offisielt Proffkjøp avd. Sandefjord.

Mr. Proffkjøp, Fredrik Høegh Hansen tok seg av den formelle snorklippingen i våre nye kontorer ved Sandefjord Lufthavn Torp med adresse Hangarveien 21 b.

Her finner du oss ->

Med etablering av avd. Sandefjord følger vi opp den langsiktige strategien med lokal tilhørighet flere steder i Norge slik at vi treffer flere av våre medlemsbedrifter der de er og effektivt kan bistå lokalt i møter, på befaringer mm.

Avdeling Sandefjord vil bestå av Salg- og markedssjef Stefan Seppänen, og 1-2 personer i prosjektsalg som i første omgang skal sikre nærhet og tettere kontakt med økende antall medlemsbedrifter i Vestfold, Telemark og Agder.

Vi ønsker alle leverandører, kunder og medlemmer hjertelig velkomne på besøk!