Rammeavtaler

Våre kunder bruker mindre tid på forhandling, og mer på drift, men har fortsatt de gode prisene og bedre kontroll på sine innkjøp. Under ser du en kort beskrivelse av utvalgte produktområder og avtaler du får tilgang til gjennom medlemskap i Proffkjøp.

Avfallshåndtering

Vi har noen av markedets beste rammeavtaler på avfallsløsninger gjennom NG konsernet med alle datterselskapene. Det vil si container og avfalls- løsninger fra Norsk Gjenvinning, Løvås Transport og Tomwil

Maskinutleie

Gjennom oss får du tilgang til det du trenger innen innleie av utstyr til gode betingelser. Vi har fokus på løsninger tilpasset dine behov for å drive effektivt. Våre avtaler er med solide leverandører med den svært gode entreprenørrabatten.

Byggevare

Vi har fremforhandlet svært gode avtaler med ledende aktører på henholdsvis byggevare, maling, mur- og betongprodukter, arbeidsklær m.m.

IT, System og Telefoni

Gjennom oss får du tilgang det du trenger av datautstyr, programvare, system og telefoni. Vi har fremforhandlet meget bra avtaler og samarbeid med mange gode aktører innen dette segmentet.

Bil, Forsikring og Kontor

Vi har også fremforhandlet ulike rammeavtaler på produkter og tjenester de aller fleste bedrifter har behov for. Bl.a. kontorrekvisita, biler, forsikring. Stadig flere av våre medlemmer benytter våre avtaler tilpasset byggebransjen; og oppnår gode besparelser.

X